Kråkereiret Rockeklubb

Invitasjon til Årsmøte

Alle arrangement hos oss blir flyttet / utsatt inntil videre i samråd med anbefalingene fra FHI

Saker skal være styret i hende senest 16 Mars.

Sakspapirer publiseres senest 24 Mars.

Vell Møtt!

styret@krakereiret.no